Сучасні заходи та засоби надання працівниками поліції домедичної допомоги потерпілим під час забезпечення публічної безпеки і порядку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-14
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі зазначено зростання рівня екстремальності характеру правоохоронної діяльності поліцейських як однієї із тенденцій несення служби в сучасних умовах. Це у свою чергу неминуче призводить до отримання можливих травм серед потерпілих, що обумовлює необхідність удосконалення медичної підготовки правоохоронців. Серед пріоритетних умов покращення медичного забезпечення поліцейських органів та підрозділів варто виокремити наступні: 1) проходження правоохоронцями обов’язкової спеціальної підготовки щодо засвоєння визначеного комплексу медичних знань та навичок надання домедичної допомоги; 2) укомплектування підрозділів належним медичним обладнанням (дефібрилятори, кисневі балони, термометри, термопокривала та інші медичні засоби); 3) налагодження співпраці з медичними закладами/організаціями («швидка допомога»); 4) використання електронних засобів спілкування. The work indicates the increase in the level of extremism in the nature of law enforcement activities of police officers as one of the trends of service in modern conditions. This, in turn, inevitably leads to possible injuries among the victims, which determines the need to improve the medical training of law enforcement officers. Among the priority conditions for improving the medical support of police bodies and units, the following should be highlighted: 1) mandatory special training for law enforcement officers to acquire a certain set of medical knowledge and skills in providing pre-medical aid; 2) equipping units with appropriate medical equipment (defibrillators, oxygen tanks, thermometers, thermal blankets and other medical equipment); 3) establishment of cooperation with medical institutions/organizations ("ambulance"); 4) use of electronic means of communication.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Якуба, С. Сучасні заходи та засоби надання працівниками поліції домедичної допомоги потерпілим під час забезпечення публічної безпеки і порядку. Удосконалення професійної підготовки поліцейських у процесі здійснення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях: вимоги сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 14 квітня 2023 року / за заг. ред. Вайди Т. С., канд. пед. наук, доц. Одеса: ОДУВС, 2023. 112 с. С.56-57.