Ораторське мистецтво

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОЮІ НУВС
Анотація
Основна мета курсу полягає в формуванні у курсантів та студентів практичних навичок та умінь успішної раціональної комунікації. Мета курсу – дати уявлення про основні етапи розвитку ораторського мистецтва, познайомити з основними поняттями і термінами, показати значення її для сучасного оратора, дати практично корисні знання. The main goal of the course is to form cadets and students with practical skills and abilities of successful rational communication. The purpose of the course is to give an idea of ​​the main stages of development of public speaking, to acquaint with the basic concepts and terms, to show its significance for the modern speaker, to give practically useful knowledge.
Опис
Ключові слова
комунікація, спілкування, майбутні правознавці, найдосконаліші засоби переконання, студенти, курсанти, співробітники органів внутрішніх справ, communication, communication, future lawyers, the most perfect means of persuasion, students, cadets, law enforcement officers
Бібліографічний опис
Шмаленко Ю.І. «Ораторське мистецтво»: навч.- метод. посібник для студ. / Ю.І.Шмаленко. – Одеса, 2005. – 41 с.