Інформаційне забезпечення професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» є оволодіння здобувачами вищої освіти основними положеннями теорії, методології інформації та управління інформаційними процесами для досягнення ефективності управлінської діяльності, а також навичок, необхідних для використання сучасних інформаційних технологій в практичній діяльності правоохоронних органів для вирішення практичних задач. The purpose of teaching the educational discipline "Information support of professional activity" is to master the main provisions of the theory, methodology of information and management of information processes in order to achieve the efficiency of management activities, as well as the skills necessary for the use of modern information technologies in the practical activities of law enforcement agencies to solve practical problems.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Інформаційне забезпечення професійної діяльності: навчально-методичні матеріали /уклад. Г.В. Форос, О.О. Мельнікова. Одеса: ОДУВС, 2022. 42 с.