АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Умови військової агресії мають серйозний вплив на психологічне благополуччя дітей. Шок, травми, страх та стрес можуть викликати серйозні наслідки для дитячого розвитку. Тому адміністративно-правовий захист прав дитини включає забезпечення психологічної підтримки та реабілітації. Тому адміністративно-правовий захист прав дитини в умовах військової агресії має свої особливості, такі як ситуація окупації та реінтеграції територій та потреба у психологічній підтримці дітей. Ефективний захист вимагає співпраці між державами, міжнародними організаціями та громадськістю. Належна увага до прав дитини під час військових конфліктів допоможе забезпечити безпеку, розвиток та добробут дітей. The conditions of military aggression have a serious impact on the psychological well-being of children. Shock, trauma, fear and stress can cause serious consequences for children's development. Therefore, the administrative and legal protection of the child's rights includes the provision of psychological support and rehabilitation. Therefore, the administrative and legal protection of children's rights in conditions of military aggression has its own characteristics, such as the situation of occupation and reintegration of territories and the need for psychological support of children. Effective protection requires cooperation between states, international organizations and the public. Adequate attention to children's rights during military conflicts will help ensure children's safety, development and well-being.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Любчик, В., Андрушков, І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.178-180.