ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Починаючи з 2014 року в Україні стартувала «Велика судова реформа», яка була покликана на оновлення законодавства та відновлення довіри до судової влади в Україні. Дана реформа не оминула Вищих спеціалізованих судів, а навпаки, касація стала центральним питанням законодавчих змін. Starting from 2014, the "Great Judicial Reform" started in Ukraine, which was designed to update legislation and restore trust in the judiciary in Ukraine. This reform did not bypass the High specialized courts, but on the contrary, cassation became the central issue of legislative changes.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чумаченко Є., Церковна О.В. ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ІНСТИТУТ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 294 - 298.