Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто такі елементи роботи з персоналом органів досудового слідства, як їхній правовий захист та соціальне забезпечення. З’ясовано термінологію понять «система», «елемент», «персонал». Охарактеризовано ознаки системи роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС. Доведено, що елементи системи роботи з персоналом органів досудового слідства МВС є взаємозв’язаними та взаємообумовленими. The article considers such elements of work with the staff of pre-trial investigation bodies as their legal protection and social security. The terminology of the concepts «system», «element», «personnel» is clarified. The features of the system of work with personnel in the pre-trial investigation bodies of the Ministry of Internal Affairs are described. It is proved that the elements of the system of work with the staff of the pre-trial investigation bodies of the Ministry of Internal Affairs are interconnected and interdependent.
Опис
Ключові слова
система, елемент, персонал, ознаки, досудове слідство, слідчий, соціальне забезпечення, правовий захист., system, element, personnel, features, pre-trial investigation, investigator, social security, legal protection.
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С. Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС // Право і безпека. - 2006. - №2. - С. 92-94.