Щодо питання про участь громадян в охороні громадського порядку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-09-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальним сьогодні є розширення участі громадян і їх об’єднань в охороні громадського порядку, протидії злочинності. З одного боку громадські утворення допомагають поліції у боротьбі із злочинністю, з іншого – сприяють більшій прозорості діяльності правоохоронних органів, здійснюючи громадський контроль. Громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону. Increasing the participation of citizens and their associations in maintaining public order and combating crime is relevant today. On the one hand, public organizations help the police in the fight against crime, on the other hand, they contribute to greater transparency of the activities of law enforcement agencies by exercising public control. According to the Constitution of Ukraine, citizens of Ukraine have the right to create public associations to participate in the protection of public order and the state border.
Опис
Ключові слова
Громадські формування , охорона громадсьеого порядку, участь громадських формуваня в охороні порядку, взаємодія поліції з громадськими формуваннями, Public formations, protection of public order, participation of public formations in the protection of order, interaction of the police with public formations
Бібліографічний опис
Стариченко А.О. Щодо питання про участь громадян в охороні громадського порядку. Причорноморські публічно-праврові читання: матеріали міжнародної наукової конференції, 10-12 вересня 2021р, Миколаїв, 2021. Ч. 1. С.162 -166.