ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИНЦИПАМ РАДИ ЄВРОПИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки, відсутність можливості визнання голосування недійсним у поєднанні відсутністю у Законі вимоги мінімальної явки створює потенційну загрозу зміни Основного Закону виключно в інтересах ініціативної меншості. Ця загроза є тим більш очевидною в умовах високого рівня абсентеїзму й правового нігілізму українських громадян та недостатньої дієвості інститутів громадянського суспільства.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мошак, О. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИНЦИПАМ РАДИ ЄВРОПИ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С. 98-99.