КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-08-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Ефективність виконання поставлених завдань багато в чому залежить від знання поліцейськими специфіки професійного спілкування, вміння встановлювати ділові контакти та правильної поведінки у конфліктних ситуаціях. Придбання відповідних умінь та навичок необхідне поліцейським для встановлення ділових контактів із різними категоріями громадян та правильної поведінки у конфліктних ситуаціях. Ці знання та вміння можуть бути використані не лише у службовій діяльності, а й у повсякденні на будь-яких рівнях спілкування. There are many aspects to the effectiveness of the assigned tasks depends on the police's knowledge of the specifics of the professional communication, ability to establish business contacts and correct behavior in conflict situations. Acquisition the appropriate skills and abilities needed by the police for establishing business contacts with various categories of citizens and correct behavior in conflict situations. This knowledge and skills can be used not only in official activities, but also in everyday life at any level of communication.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Антуф'єва В.А. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО. Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародного круглого столу з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ (04 серпня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 7 - 9.