Правове регулювання порівняльної реклами в країнах СНД

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет
Анотація
Метою цієї статті є аналіз правових норм законодавства країн СНД, які спрямовані на регулювання відносин у сфері порівняльної реклами, виявлення проблемних аспектів застосування та вдосконалення рекламного законодавства України. The purpose of this article is to analyze the legal norms of the legislation of the CIS countries, which aimed at regulating relations in the field of comparative advertising, detection problematic aspects of the application and improvement of advertising legislation of Ukraine.
Опис
Ключові слова
реклама, недобросовісна конкуренція, недобросовісна реклама, порівняльна реклама, прихована реклама, суб'єкт господарювання, advertising, unfair competition, unfair advertising, comparative advertising, hidden advertising, business entity
Бібліографічний опис
Громенко Ю.О. Правове регулювання порівняльної реклами в країнах СНД. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Ужгород: «Поліграф центр «Ліра», 2006. Вип. 5. С. 158-162.