Академічна мобільність в системі професійної підготовки поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: ХНУВС
Анотація
Дослідження присвячено питанням реалізації академічної мобільності. Розкрито поняття, правові засади, види академічної мобільності. Исследование посвящено вопросам реализации академической мобильности. Раскрыты понятия, правовые основы, виды академической мобильности. The research is devoted to the implementation of academic mobility. The concepts, legal principles, types of academic mobility are revealed.
Опис
Ключові слова
поліція, академічна мобільність, професійна підготовка, освіта., полиция, академическая мобильность, профессиональная подготовка, образование., police, academic mobility, training, education.
Бібліографічний опис
Ульянов О.І. Академічна мобільність в системі професійної підготовки поліцейських / О.І. Ульянов // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків, 2017. - С. 232 - 235.