ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Працівники патрульної поліції під час карантину повинні діяти сміливіше, суворо припиняти правопорушення у сфері забезпечення карантинних вимог та ретельно контролювати носіння засобів індивідуального захисту. Наразі ситуація в країні потребує більш радикальних дій від усієї державної влади націлених на блокування поширення короно вірусної хвороби та лікування інфікованих, перегляд та зміни деяких нормативно-правових актів. Ми вважаємо, що культурно-масові, спортивні заходи повинні бути скасовані, переведення всіх навчальних закладів та роботу на дистанційну форму, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та запровадження загального карантину на території України зараз дуже необхідно та доречно. During the quarantine, patrol police officers must act bolder, strictly stop violations in the field of enforcing quarantine requirements and carefully control the wearing of personal protective equipment. Currently, the situation in the country requires more radical actions from all state authorities aimed at blocking the spread of the corona virus disease and treating the infected, reviewing and changing some legal acts. We believe that mass cultural and sports events should be canceled, transfer of all educational institutions and work to a remote form, provision of medical facilities with the necessary equipment and introduction of a general quarantine on the territory of Ukraine is now very necessary and appropriate.
Опис
Ключові слова
епідемія COVID-19, Національна поліція України,забезпечення карантинних обмежень, дотримання норм, працівники патрульної поліції,, the COVID-19 epidemic, the National Police of Ukraine, ensuring quarantine restrictions, compliance with regulations, patrol police officers,
Бібліографічний опис
Вільська Є.Р., Афонін Д.С. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ КАРАНТИНУ. Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. С. 20 - 22.