Державна політика України у сфері боротьби з корупцією

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Анотація
У статті визначено, що державна політика в сфері боротьби з корупцією є важливим аспектом забезпечення національної безпеки нашої країни. У цих умовах протидія корупції виступає найпершим завданням, успішне виконання якого сприятиме розбудові дійсно правової держави. Прийняття антикорупційного законодавства та правильний механізм його застосування призведе до усунення цього негативного явища. In article that State policy in sphere of combating corruption is an important aspect of ensuring national security of our country. In these conditions of counteraction of corruption acts first, successful completion of which will contribute to development of a truly constitutional State. The adoption of anti-corruption legislation and correct mechanism of its application will lead to Elimination of this negative phenomenon.
Опис
Ключові слова
корупція, боротьба з корупцією, захист прав і свободи людини, корумпованість, антикорупційне законодавство, corruption, fight against corruption, protection of rights and freedom of person, corruption, anti-corruption legislation
Бібліографічний опис
Галунько В.М. Державна політика України у сфері боротьби з корупцією // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Серія ПРАВО. Випуск 35. Частина ІІ. Том 2. С. 86 - 88.