КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами зазначається, зазначити, що у сучасному світі якість медичної допомоги вважається основною цільовою функцією системи охорони здоров’я і водночас визначальним критерієм її діяльності. І досягти високого рівня якості медичної допомоги можливо лише застосовуючи контрольні функції щодо якості управління в сфері охорони здоров'я, організації процесу надання медичної допомоги та його ресурсного забезпечення (матеріально-технічного, методичного, кадрового, фінансового тощо), реалізації застосування технологій, сучасних медичних стандартів та клінічних протоколів. The authors note that in the modern world, the quality of medical care is considered the main target function of the health care system and at the same time the determining criterion of its activity. And it is possible to achieve a high level of quality of medical care only by applying control functions regarding the quality of management in the field of health care, organization of the process of providing medical care and its resource support (material and technical, methodical, personnel, financial, etc.), implementation of the use of technologies, modern medical standards and clinical protocols.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Денисова А.В., Гомон Д.О. КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С.89-90.