ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Визначальним елементом демократизації України та її інтеграції в європейське співтовариство є осми- слення та подальша імплементація у вітчизняну правову систему загальновизнаних міжнародних стандар- тів, особливо в сфері кримінального судочинства, щодо реалізації програм відновного правосуддя. A defining element of Ukraine's democratization and its integration into the European community is the understanding and further implementation of generally recognized international standards into the domestic legal system, especially in the field of criminal justice, regarding the implementation of restorative justice programs.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Філовський С.В. ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 204-205.