Ґенеза поняття адміністративної діяльності у сфері державної митної справи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню поняття адміністративної діяльності. Зроблено акцент на тому, що термін «адміністративна діяльність» у сучасній правовій науці використовується недостатньо широко, вживається у дещо відмінних значеннях та переважно ототожнюється з терміном «управління». Встановлено, що в правовій літературі до цього часу немає єдиного підходу до розуміння змісту та правової природи адміністративної діяльності в державній митній справі. На підставі проведеного дослідження пропонується авторське визначення адміністративної діяльності у сфері державної митної справи. Статья посвящена исследованию понятия административной деятельности. Сделан акцент на том, что термин «административная деятельность» в современной правовой науке используется недостаточно широко, употребляется в разных значениях и преимущественно отождествляется с термином «управление». Установлено, что в правовой литературе до сих пор нет единого подхода к пониманию содержания и правовой природы административной деятельности в государственном таможенном деле. На основании проведённого исследования предложено авторское определение административной деятельности в сфере государственного таможенного дела. This article highlights the definition of administrative activity. The accent is made on the fact that the term «administrative activities» in modern legal science is not used sufficiently widely used in a somewhat different meaning and usually identified with the term «management». It was found that in the legal literature until now, no single approach to understanding the content and the legal nature of administrative activities in the state customs. According to previous scientific research the author have proposed his own vision of administrative activity.
Опис
Ключові слова
адміністративна діяльність, державна митна справа, органи доходів і зборів., административная деятельность, государственное таможенное дело, органы доходов и сборов., administrative activity, public customs, government revenue and duties.
Бібліографічний опис
Калаянов Д.П. Ґенеза поняття адміністративної діяльності у сфері державної митної справи / Д.П. Калаянов // Митна справа. - 2014. - № 4 (94). - С. 27 - 33.