Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-12-15
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Збірник може бути використаний перемінним складом юридичних закладів освіти, науковцями, практичними працівниками. Матеріали подано в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, галузевої термінології, інших відомостей. The collection can be used by a changing composition of legal institutions education, scientists, practical workers. The materials are submitted in copyright editors The authors of the published materials are fully responsible for the selection and accuracy of the given facts, quotations, industry terminology, and other information.
Опис
Ключові слова
безпекове середовище, економічні ресурси, загрози, правоохоронні органи. security environment, economic resources, threats, law enforcement agencies.
Бібліографічний опис
Всеукраїнська наукова конференція «Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики» м. Одеса, 15 грудня 2023 р. – Одеса, ОДУВС, 2023. – 212 с.