НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗАГРОЗАМ У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Незважаючи на різноманітність та постійне вдосконалення спеціальної техніки для захисту інформації, люди залишаються найслабшою ланкою в людино-машинних системах, одним із найімовірніших джерел витоку інформації, у зв'язку з чим найбільшою шкодою загрожують атаки на інформаційні та апаратно-програмні ресурси кредитно-фінансових організацій. із використанням інсайдерів. Despite the variety and constant improvement of special techniques for protecting information, people remain the weakest link in human-machine systems, one of the most likely sources of information leakage, and in connection with this, attacks on information and hardware and software resources of credit and financial organizations are at risk of the greatest damage using insiders.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сіфоров О.І., Сергієнко С. НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗАГРОЗАМ У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 23 листопада 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с. С.120-123.