РЕЖИМ СЛУЖБОВОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Визначено режим службової таємниці як сукупність правил, що регулюють інформаційні правовідносин між працівниками, предметом яких є службова таємниця, дія яких спрямована на забезпечення інформаційної безпеки. The regime of official secrecy is defined as a set of rules regulating information legal relations between employees, the subject of which is official secrecy, the action of which is aimed at ensuring information security.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Форос Г.В. РЕЖИМ СЛУЖБОВОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 23 листопада 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с. С.37-39.