ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУБ’ЄКТИ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Найбільш перспективними напрямами розвитку національної системи кіберзахисту, на думку авторів, є: вдосконалення правової основи кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури; впровадження системи незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури; створення галузевих центрів реагування на кібе- рінциденти; розвиток міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки; розвиток системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки; підвищення цифрової грамотності (правил кібергігієни) громадян та культури безпекового поводження в кіберпросторі, впровадження систем інформаційного компаєнсу та, насамперед, створення довірчих відносин між державою та суспільством, для якого держава повинна грати сервісну роль. According to the authors, the most promising areas of development of the national cyber protection system are: improvement of the legal basis of cyber protection of critical infrastructure objects; implementation of an independent information security audit system at critical infrastructure facilities; creation of industry response centers for cyber incidents; development of international cooperation in the field of cyber security; development of the personnel training system in the field of cyber security; improvement of digital literacy (cyberhygiene rules) of citizens and the culture of safe behavior in cyberspace, implementation of information compliance systems and, above all, creation of trusting relations between the state and society, for which the state should play a service role.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Суботка В.,Медведенко Н.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУБ’ЄКТИ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 23 листопада 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с. С.19-22.