ВПЛИВ ПИТАННЯ ПРЕВЕНЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ІНФРАСТРУКТУРУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор зазначає, що необхідно здійснити заходи щодо підвищення обізнаності власників будинків, забудовників, архітекторів та містобудівників щодо концепцій та принципів моделі поліцейської діяльності превенція злочинів шляхом змін у навколишній інфраструктурі для мінімізації можливостей вчинення злочинів. Також у статті наведено приклад застосування превенції злочинів шляхом змін у навколишній інфраструктурі для багатоквартирного будинку та громадського парку. The author notes that it is necessary to implement measures to increase the awareness of building owners, developers, architects and urban planners about the concepts and principles of the model of police activity and crime prevention through changes in the surrounding infrastructure to minimize the opportunities for committing crimes. The article also provides an example of the application of crime prevention through changes in the surrounding infrastructure for an apartment building and a public park.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вдовиченко О.М. ВПЛИВ ПИТАННЯ ПРЕВЕНЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ІНФРАСТРУКТУРУ В УКРАЇНІ. Взаємодія поліції з населенням на засадах партнерства: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 25 листопада 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. – 106 с. С.32-33.