СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДІАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Сьогодні медіація на законодавчому рівні закріплена в багатьох країнах світу, відповідні правові акти існують в США, Австрії, Німеччини, Великобританії, Голландії, Франції тому, орієнтуючись на європейські стандарти потрібно запроваджувати процес медіації і в Україні. Today, mediation at the legislative level is enshrined in many countries of the world, relevant legal acts exist in the USA, Austria, Germany, Great Britain, Holland, France, therefore, based on European standards, the mediation process should be introduced in Ukraine as well.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кузніченко О.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДІАЦІЇ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.128-130.