ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор констатує, що Інтернет, як надзвичайний ресурс, увійшов у життя людей різних поколінь, інтернет-відносини стали новою та особливою ланкою суспільних відносин, все це виділяє їх в окрему систему правовідносин, що потребує детального правового регулювання як на національному так і на міжнародному рівнях. The author states that the Internet, as an extraordinary resource, has entered the lives of people of different generations, Internet relations have become a new and special link of social relations, all this separates them into a separate system legal relationship that requires detailed legal regulation both at the national and international levels.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нестеренко М.О. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ. Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в контексті євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.конф., м.Одеса, 9 грудня 2022р. Одеса: ОДУВС, 2022. 82 с. С. 52-56.