ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРИНЦИПУ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На особисту думк автора, є всі підстави вважати, що широке запровадження програми відновлення неповнолітніх на національному рівні разом із подальшим доопрацюванням необхідних змін до чинного Кримінального процесуального кодексу надасть можливість суттєво знизити кількість осуджених підлітків, які є вперше стали підозрюваними у вчиненні злочинів невеликої або середньої тяжкості. In the personal opinion of the author, there is every reason to believe that the widespread implementation of the juvenile rehabilitation program at the national level, together with the further development of the necessary changes to the current Criminal Procedure Code, will provide an opportunity to significantly reduce the number of convicted teenagers who are the first time to be suspected of committing crimes of minor or moderate severity .
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Федоров І.В. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРИНЦИПУ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 81-83.