МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-06-17
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Куновіце : Академія ГУСПОЛ
Анотація
На думку авторки дослідження,позитивне відношення засуджених до участі громадськості у їх виправленні та ресоціалізації свідчить про те, що ці особи дійсно бачать позитивні результати такої діяльності, отримали допомогу чи потенційно можуть отримати допомогу від громадськості. Така ситуація повинна стати поштовхом до поширення діяльності щодо залучення громадськості до цього процесу. Додатковою мотивацією має стати не тільки законодавчо передбачена можливість для громадськості приймати участь у процесі виправлення та ресоціалізації засуджених, але й матеріальна підтримка та заохочення такої діяльності зі сторони держави. According to the author of the study, the positive attitude of convicts to the participation of the public in their correction and resocialization indicates that these persons really see the positive results of such activities, have received help or can potentially receive help from the public. Such a situation should become an impetus for the spread of activities to involve the public in this process. An additional motivation should be not only the legally provided opportunity for the public to participate in the process of correction and resocialization of convicts, but also material support and encouragement of such activities from the state.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Резніченко Г.С. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ. Сучасні дослідження світової науки: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Куновіце, Чеська Республіка 17-18 червня 2022 р. Куновіце : Академія ГУСПОЛ, 2022. 274 с. С. 33-35.