ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ УЧАСТІ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ГРУПІ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор констатує, що перелік вказаних слідчих (розшукових) дій не є вичерпним та потребує подальшого практичного та теоретичного напрацювання, однак він є універсальними для такої категорії кримінальних правопорушень щодо участі у спеціальних видах злочинних об’єднань, відповідальність за які передбачена, зокрема, ч. 7 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. The author states that the list of specified investigative (search) actions is not exhaustive and requires further practical and theoretical development, however, it is universal for this category of criminal offenses regarding participation in special types of criminal associations, the responsibility for which is stipulated, in particular, in Part 7th century 111-1 and Part 1 of Art. 258-3 of the Criminal Code of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мальгіна А.С. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ УЧАСТІ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ГРУПІ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 21липня 2022 р. –Одеса: ОДУВС, 2022. – 116 с. С. 61-65.