КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором запропоноване таке формулювання: принципи кримінально-правової кваліфікації - це система науково обґрунтованих, стабільних, таких, що застосовуються свідомо найбільш загальних правил, на підставі яких здійснюється вибір кримінально-правової норми, яка передбачає скоєне діяння, доводиться необхідність застосування саме цієї норми і процесуально закріплюється висновок, що діяння охоплюється саме обраною нормою.The author proposed the following wording: the principles of criminal legal qualification are a system of scientifically based, stable, such that the most general rules are consciously applied, on the basis of which the choice of the criminal legal norm, which provides for the committed act, is carried out, the necessity of applying this norm is proved and procedurally the conclusion that the action is covered by the chosen norm is established.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ротарь Л.М. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 95-97.