ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВИД СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-11-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Тактична підготовка спрямована на набуття і вдосконалення поліцейським навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретної ситуації або події з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику. Tactical training is aimed at acquiring and improving police skills in the practical application of theoretical knowledge regarding the correct assessment of a specific situation or event, followed by making legitimate decisions and psychological readiness to act in situations of various degrees of risk.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ковальчук В.Ф., Цвітайло О.А., Бутенко В.С. ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВИД СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Службова підготовка як система заходів, спрямованих на удосконалення знань, умінь та навичок працівників Національної поліції України: матеріали круглого столу, м. Одеса, 02 листопада 2018р. –Одеса: ОДУВС, 2018. –209 с.С. 85-89.