ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТРІЛЬБИ З ПІСТОЛЕТА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-11-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
По-перше, сучасні умови оперативно-службової діяльності вимагають підготовки фахівця, що має навички тактичних способів дій з табельною зброєю у різних екстремальних ситуаціях. По-друге, навчання курсантів індивідуальним тактичним способам дій з вогнепальною зброєю у навчальному процесі з вогневої підготовки повинне супроводжуватися обов’язковим імітаційним обладнанням. По-третє, постійне впровадження інноваційних форму навчальний процес з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» сприятиме формуванню у курсантів навичок щодо самостійного прийняття рішення про доцільність тих чи інших тактичних способів дій у модельованих ситуаціях службової діяльності з вогнепальною зброєю; формуванню у курсантів здібностей розрізняти стратегії прийняття рішень і визначати, які тактичні способи дій слід застосовувати при вирішенні модельованих ситуаційних завдань.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Головацький О.О. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТРІЛЬБИ З ПІСТОЛЕТА. Службова підготовка як система заходів, спрямованих на удосконалення знань, умінь та навичок працівників Національної поліції України: матеріали круглого столу, м. Одеса, 02 листопада 2018р. –Одеса: ОДУВС, 2018. –209 с.С. 64-67.