ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Riga, Latvia : «Baltija Publishing»
Анотація
Авторами стверджується, що основними напрямками забезпечення безпеки морського сектору в Балто-Чорноморському регіоні виходячи з завдань, які стоять перед правоохоронними органами є; забезпечення правоохоронними органами додержання законодавства і вимог міжнародних договорів України в галузі мореплавства; організацію державної системи забезпечення безпеки судноплавства в територіальному морі, внутрішніх водах України та в портах; здійснення міжнародного співробітництва правоохоронних органів у сфері торговельного мореплавства, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду в цій сфері. The authors claim that the main directions of ensuring the security of the maritime sector in the Baltic-Black Sea region based on the tasks facing law enforcement agencies are; ensuring compliance by law enforcement agencies with the legislation and requirements of international treaties of Ukraine in the field of navigation; organization of the state system for ensuring navigation safety in the territorial sea, internal waters of Ukraine and in ports; implementation of international cooperation of law enforcement agencies in the field of commercial shipping, study, generalization and dissemination of international experience in this field.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дулгер В.В., Форос Г.В. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. ІІ International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, (December 23, 2022, Odessa, Ukraine). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 184 pages. Рр.93-96.