Цивільно-правове регулювання перевезень пасажирів таксі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Монографія присвячена дослідженню відносин, що виникають з перевезень пасажирів таксі. Визначено правову природу договору перевезень пасажирів таксі у вітчизняній цивілістичній доктрині та ступінь урегульованості відносин у позитивному праві. У монографії детально висвітлюються питання правової природи та сутності досліджуваного договору, його місце в системі договорів, питання укладання та виконання договору, наслідки порушення зобов’язань з перевезення пасажирів таксі. Проаналізовано діючі нормативно-правові акти, що регулюють досліджувані правовідносини, а також окреслено основні напрямки подальшого формування відповідного нормативного підґрунтя.
Опис
Ключові слова
перевезення пасажирів таксі, цивільне право, цивільно-правовий договір, укладання та виконання договору, наслідки порушення зобов'язань з перевезення пасажирів, taxi passenger transportation, civil law, civil law contract, conclusion and execution of the contract, consequences of violations of passenger transportation obligations
Бібліографічний опис
Нечипуренко О.М. Цивільно-правове регулювання перевезень пасажирів таксі: монографія / О.М. Нечипуренко, С.В. Резніченко, Г.В. Самойленко. - Одеса: ОДУВС, 2010. - 227 с.
Зібрання