ІНІЦІАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЦЕДУРИ ПРИСЯГИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка доводить, що процедура присяги в сучасній Україні має суттєве ініціаційне навантаження. Набуття соціально-правового статусу поліцейського відбувається у формі ритуалу, що актуалізує значущі для приймаючої спільноти цінності. Урочиста клятва утверджує особу в новій соціальній ролі. Держава, закон та народ України в даних умовах виступають в ролі священних об’єктів, що сприяє формуванню високих моральних якостей правоохоронця. The author proves that the oath procedure in modern Ukraine has a significant initiation burden. Acquiring the socio-legal status of a police officer takes place in the form of a ritual that actualizes values ​​significant for the host community. A solemn oath affirms a person in a new social role. The state, the law, and the people of Ukraine in these conditions act as sacred objects, which contribute to the formation of high moral qualities of a law enforcement officer.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нівня Г.О. ІНІЦІАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЦЕДУРИ ПРИСЯГИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 73-74.