Правова природа причетності до злочину

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Актуальність даної статті полягає в тому, що серед дослідників немає єдиного розуміння правової природи причетності до злочину, її поняття та ознак, переліку видів причетності до злочину, а також місця причетності до злочину в системі кримінального законодавства України.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, співучасники злочину, суб'єкт злочину
Бібліографічний опис
Беніцький А.С. Правова природа причетності до злочину / А.С. Беніцький // Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., (м. Одеса 24 лист. 2017 р. ). – Одеса: ОДУВС, 2017. – С. 21 - 23.