Оптичні фазочутливі методи та їх імплементація в криміналістичні дослідження та експертизи

Анотація
У сттатті наведені результати досліджень використання оптичних фазочутливих методів для проведення криміналістичних досліджень та експертиз. The article presents the results of research into the use of optical phase-sensitive methods for conducting forensic investigations and examinations.
Опис
Ключові слова
криміналістичні дослідження, експериментальна робота, спекл-інтерферометрія, голографія, фазова модуляція, лазерна інтерферометрична приставка (ESPI-приставка), forensic investigations, experimental work, speckle interferometry, holography, phase modulation, laser interferometric attachment (ESPI attachment)
Бібліографічний опис
Ульянов О.І. та ін. Оптичні фазочутливі методи та їх імплементація в криміналістичні дослідження та експертизи. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 3. С. 207-212.