Тактика застосування методу криміналістичного прогнозування під час огляду місця події

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена дослідженню такої слідчої (розшукової) дії як огляд місця події. Наголошується на тому, що криміналістичне прогнозування є незамінним стратегічним методом планування імовірного майбутнього. The article is devoted to the study of such an investigative (search) action as an inspection of the scene of the incident. It is emphasized that forensic forecasting is an indispensable strategic method of planning the probable future.
Опис
Ключові слова
криміналістичне прогнозування, огляд місця події, слідчий, суб'єкт досудового розслідування, forensic forecasting, scene inspection, investigator, subject of pre-trial investigation
Бібліографічний опис
Теслюк І.О. Тактика застосування методу криміналістичного прогнозування під час огляду місця події. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 141-143.