ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУ ОЮА
Анотація
Досліджується місце колізійних норм в системі джерел правового регулювання спадкування за законом в міжнародному праві, їх значення для регулювання спадкових відносин з іноземним елементом. Досліджено та охарактеризовано поняття «спадкування» та «право на спадкування», обґрунтовано необхідність вивчення колізійного регулювання спадкування в міжнародному та національному праві. Проаналізовано, що різноманітність правових систем створює передумови виникнення колізій в сфері спадкових правовідносин. Розглянуто колізійні норми законодавства України щодо врегулювання спадкування за законом, його принципи та обсяг дії. Здійснено аналіз черг закликання до отримання спадщини в сфері міжнародного спадкування.
Опис
Ключові слова
спадкування, право на спадкування, спадкування за законом, спадкові норми, колізія, колізійне регулювання, іноземний елемент., inheritance, the right to inherit, inheritance under the law, inheritance rules, conflict, conflict regulation, the foreign element.
Бібліографічний опис
Церковна О.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ / О.В. Церковна // ЧАСОПИС ЦИВІЛІСТИКИ: НУ ОЮА, 2017. -– Вип. 22. – С. 103-106.