До питання про ґенезу правової думки щодо міжнародної правосуб’єктності в контексті ідей глобального конституціоналізму

Анотація
Отже, вважаємо, що теоретичне обґрунтування проблемати- ки міжнародної правосуб’єктності потребує врахування існуючих догматів розуміння міжнародного права як системи, а не тільки сукупності норм та принципів, що вказують на права та обов’язки учасників міжнародних відносин. У свою чергу розуміння міжна- родного права як системи стає підґрунтям для розвитку правової персонології як одного з елементів нормативного базису глобаль- ного конституціоналізму.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Львова Є.О. До питання про ґенезу правової думки щодо міжнародної правосуб’єктності в контексті ідей глобального конституціоналізму. ПП" Фенікс".2019. С. 86-90.