Зміст категорії свободи в добу світової пандемії: соціально-філософська рефлексія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В роботі демонструється, що в умовах карантинних обмежень сферою свободи стає свобода творчості, свобода онлайн-комунікації і, найголовніше, свобода морально-етичного вибору. The work demonstrates that in the conditions of quarantine restrictions, the sphere of freedom becomes freedom of creativity, freedom of online communication and, most importantly, freedom of moral and ethical choice.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нівня Г. О. Зміст категорії свободи в добу світової пандемії: соціально-філософська рефлексія // Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україн: матер. круглого столу (18 листопада 2021 р) - Одеса, 2021. с. 112-113.