Екологічне право України у питаннях та відповідях ( допомога при підготовці до заліку та екзамену)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Навчальний посібник містить тезисний виклад відповіді при складанні екзамену з екологічного права. Матеріал може бути використаний курсантами та слухачами при підготовці до іспиту з екологічного права.
Опис
Ключові слова
об’єкти екологічного права, екологічні правовідносини, право власності на природні ресурси, кадастри, відповідальність за порушення екологічного законодавства, природні об’єкти та комплекси, екологічна безпека., objects of ecolaw, ecological legal relationships, right of ownership, are on natural resources, cadastres, responsibility for violation of ecolaw, natural objects and complexes, ecological safety.
Бібліографічний опис
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ (ДОПОМОГА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗАЛІКУ ТА ЕКЗАМЕНУ): НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК / За заг. ред. І.А. Середницької. - Одеса: ОДУВС, 2015.- 88 с.