ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
Анотація
Автори дійшли висновку, що легалізація доходів в країнах Європи та в Україні є складним економіко-правовим явищем та процесом, досить поширена та зародилася не так давно, але має дуже стрімкий розвиток, який проявляється в розробці все більш складних та нових схем та механізмів її здійснення. Проаналізувавши особливості цього процесу в інших державах та певні особливості протидії даному злочину можна виділити певні особливості, котрі слід запозичити, для більш ефективної протидії в нашій країні, наприклад широка координація взаємодії органів, що протидіють легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. The authors came to the conclusion that the legalization of income in European countries and In Ukraine, it is a complex economic and legal phenomenon and process, it is quite widespread and originated not so long ago, but it has a very rapid development, which is manifested in the development of increasingly complex and new schemes and mechanisms for its implementation. Having analyzed the features of this process in other countries and certain features of combating this crime, it is possible to highlight certain features that should be borrowed for more effective combating in our country, for example, broad coordination of the interaction of bodies that combat the legalization of proceeds obtained through crime.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Корнієнко М.В., Іщук Б.М. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ. Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: кол. монографія / за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. С. 104 - 111.
Зібрання