ДО ПИТАННЯ ПРО ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторів,в умовах сьогодення існує нагальна потреба у збільшенні навчальних годин під час викладання навчальної дисципліни «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та в умовах воєнного стану» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. Також автори вважають що, навчальний матеріал, який використовується під час викладання зазначеної навчальної дисципліни може також застосовуватися під час організації практичних занять для всіх без виключення працівників вишів. According to the authors, in today's conditions, there is an urgent need to increase the number of hours of study during the teaching of the academic discipline "Pre-medical assistance in extreme situations and in conditions of martial law" for students of higher education in educational institutions with specific conditions of study. Also, the authors believe that the educational material that is used during the teaching of the specified academic discipline can also be used during the organization of practical classes for everyone, including university employees.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Удренас Г.І., Трояновський В.С. ДО ПИТАННЯ ПРО ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ». Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 251 - 252.