КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ ПАНДЕМІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Мета роботи полягає у тому, щоб зрозуміти, як змінилось життя українських родин з початку карантину, чи позначився «COVID-19» на світовій економіці, та які необхідно вводити загальнодержавні заходи задля подолання карантину, проаналізувати досвід зарубіжних країн щодо дотримання правил поведінки під час карантину. The purpose of the work is to understand how the lives of Ukrainian families have changed since the beginning of the quarantine, whether "COVID-19" has affected the world economy, and what national measures need to be introduced to overcome the quarantine, to analyze the experience of foreign countries in observing the rules of behavior during the quarantine .
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сухарєва А.О., Бакаленко М.В. КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ ПАНДЕМІЇ. Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. С. 106 - 110.