ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДОГОВІРНОГО ПРАВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-02-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
договірне право Украхни, електронна комерція, електронний договір, розвиток інформаційного суспільства, contract law of Ukraine, electronic commerce, electronic contract, development of information society
Бібліографічний опис
Резніченко С.В., Руда Т.О. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДОГОВІРНОГО ПРАВА. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права : матеріали всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 24 лютого 2017 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2017. С. 130 - 132.