ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПОТЕРПІЛОМУ ВІД МОРСЬКОГО ПІРАТСТВА

Анотація
Автори розглядають деякі проблеми відшкодування шкоди потерпілому від морського піратства. The author examines some problems of compensation for damage to victims of sea piracy.
Опис
Ключові слова
відшкодування шкоди, потерпілий, кримінальне правопорушення, піратство,, damages, victim, criminal offense, piracy,
Бібліографічний опис
Резніченко С.В., Резніченко Г.С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПОТЕРПІЛОМУ ВІД МОРСЬКОГО ПІРАТСТВА. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021, Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”,Р. 126 - 129.