Окремі судження щодо проєкту Концепції оновлення Цивільного кодексу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Тези містять дослідження змісту проєкту Концепції оновлення Цивільного кодексу України у розрізі винайдення гармонічного розв’язання конфлікту приватного та публічного інтересу, адаптації українського законодавства до потреб сьогодення й імплементації найкращих досягнень законодавства країн сучасності, зокрема європейської спільноти. Theses contain a study of the content of the project Concept of updating the Civil Code of Ukraine in terms of finding a harmonious solution to the conflict of private and public interest, adapting Ukrainian legislation to the needs of today and implementing the best achievements of the legislation of modern countries, in particular the European community.
Опис
Ключові слова
Цивільний кодекс, права, концепція, інтерес, Civil code, rights, concept, interest
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Окремі судження щодо проєкту Концепції оновлення Цивільного кодексу України. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: мат. ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет – конф. (м. Одеса, 31 березня 2021 р.). Одеса: ОДУВС, 2021. С. 47-49.