До питання визначення об’єктів реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
В статті надаєть аналіз складових злочинного середовища, як об’єкту реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. Автором доводиться, що злочинне середовище – це відкрита соціальна організаційно-комунікативна, адаптаційно-атаптуюча система, яка має за мету систематичне вчинення злочинів, здатна до самозбереження та розвитку і має власну субкультуру, яка виступає основним засобом відтворення останнього. В комплексі із власною інфраструктурою злочинне середовище становить об’єкти реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ.
Опис
Ключові слова
розвідувальна функція, оперативно-розшукова діяльність, органи внутрішніх справ, злочинне середовище, кримінальна розвідка
Бібліографічний опис
До питання визначення об’єктів реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 05 березня 2015). – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 7-8.