Переживання провини неповнолітніми, схильними до правопорушень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Анотація
У статті розкрито сутність та особливості переживання провини неповнолітніми, схильними до правопорушень. Запропонована класифікація осіб, які по-різному переживають провину. Розкрита роль самоставлення й механізмів психічного захисту в запереченні провини. Обґрунтовано доцільність використання рефлексивного психологічного аналізу вчинків, програми рефлексивного тренінгу особистісного зростання для сприяння актуалізації конструктивного переживання провини та усвідомлення неповнолітніми, що знаходяться на обліку в КМСД. The article reveals the essence of experiencing guilt sense by juvenile delinquents; suggests classification of people who experience guilt sense in various ways; shows the role of self-attitude and mechanisms of psychic defense in refuting guilt. The author substantiates expedience of using methods of psychological analysis of actions, programs of reflexive training of personal growth for reinforcing actualization of constructive experiencing guilt sense by juvenile delinquents.
Опис
Ключові слова
самоставлення й переживання провини, механізми психічного захисту, актуалізація конструктивного переживання провини., self-attitude, guilt sense, mechanisms of psychological defense, actualization of constructive experiencing guilt sense.
Бібліографічний опис
Ростомова Л. М. Переживання провини неповнолітніми, схильними до правопорушень / Л. М. Ростомова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2010. – № 2. – С. 46-50.