Історичний аспект участі громадськості в охороні правопорядку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-11-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проаналізовані автором питання взаємодії поліції з громадськими формуваннями в історико-правовому аспекті, дали можливість встановити і визначити, що взаємодія здійснювалась як на індивідуальному (позаштатні працівники, довірені особи), так і груповому рівнях (добровільні народні дружини, робітничі загони сприяння міліції, товариські суди, комісії по справах неповнолітніх та ін). Деякі з указаних видів взаємодії (помічники дільничних офіцерів поліції, громадські формування з охорони громадського порядку) застосовуються і на сучасному етапі розвитку нашого суспільства. У зв’язку з чим пропонується відновити діяльність перелічених громадських формувань та інститут довірених осіб. The author analyzes the issues of interaction between the police and civic groups in historical and legal aspects, gave the opportunity to establish and determine the interaction was carried out both on an individual basis (freelancers, proxies) and group levels (volunteer wives, police assistance teams, friendly courts, juvenile commissions, etc.). Some of these types of interaction (assistants of district police officers, public formations on public protection order) are applied at the present stage of development of our society. In this connection, it is proposed to resume the activities of the listed public formations and the institute proxies.
Опис
Ключові слова
Участь громадськості в охороні правопорядку, Public participation in law enforcement
Бібліографічний опис
Медведенко С.В. Історичний аспект участі громадськості в охороні правопорядку // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м.Одеса, 10 листопада 2017 р. – Одесса : ОДУВС, 2017. С. 226 - 228.