Основи топографії для працівників Національної поліції

Анотація
Методичні рекомендації призначені для вивчення основ військової топографії, які використовуються у навчальному процесі ВНЗ МВС України в контексті вивчення навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка». Невід’ємною частиною системи службової підготовки підрозділів Національної поліції є вивчення топографії, її роль і місце в оперативно-службовій діяльності. Методичні рекомендації мають допомогти працівникам Національної поліції, слухачам і курсантам навчальних закладів системи МВС України навчитись читати топографічні карти, оцінювати за ними місцевість і вміло використовувати їх при вирішенні оперативно-службових завдань, орієнтуватись з картою і без неї, а також працювати з графічними документами (топографічними картами, планами, схемами), які широко застосовуються в практичній діяльності у забезпеченні публічного порядку і безпеки, та у боротьбі зі злочинністю. Methodical recommendations are intended for studying the basics of military topography, which are used in the educational process of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the context of studying the discipline "Tactical-special training". An integral part of the training system of the National Police is the study of topography, its role and place in operational and service activities. The guidelines should help the National Police, students and cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to learn to read topographic maps, assess the area and skillfully use them in solving operational and service tasks, navigate with and without a map, and work with graphic documents ( topographic maps, plans, schemes), which are widely used in practice in ensuring public order and security, and in the fight against crime.
Опис
Ключові слова
військова топографія, правоохоронні органи,орієнтування на місцевості, план карта, умовні знаки, military topography, law enforcement agencies, orienteering, map plan, symbols
Бібліографічний опис
Основи топографії для працівників Національної поліції: методичні рекомендації / Ярославський А.В., Тьорло О.І., Йосипів Ю.Р., Землянськиий І.Ю., Бахчеван Є.Ф.– Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 115 с.