Юридичний бюлетень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У збірнику розглядаються актуальні питання теорії держави та права, цивільного права, адміністративного права та адміністративної діяльності, проблеми протидії злочинності, юридичної психології та ін. Для науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку науки та права. The collection considers topical issues of the theory of state and law, civil law, administrative law and administrative activities, the fight against crime, legal psychology and others. For scholars, legal practitioners, teachers, associate professors, graduate students, trainees, cadets and students of law schools, as well as all those interested in the development of science and law.
Опис
Ключові слова
адміністративне право, адміністративна діяльність, проблеми кримінального права та кримінології, кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, administrative law, administrative activity, problems of criminal law and criminology, criminal process, criminology, operative-search activity
Бібліографічний опис
Юридичний бюлетень : наук. журн. / редкол. : О. Г. Предместніков та ін. – Одеса, ОДУВС, 2018. – Вип. 7 (7). Ч. 2. – 338 с.